Home

Wie zijn wij

Lidorganisaties

Events

Fotoalbum

Links

Contact

Wie zijn wij/ Onze visie
  
De RVM Noord-Holland is de grootste Marokkaans-islamitische koepelorganisatie in de provincie Noord-Holland.
 
De RVM streeft naar gelijkwaardige participatie van (Marokkaanse) moslims in Nederland Ťn naar het harmonieus samenleven van alle Nederlandse bevolkingsgroepen.
 
De RVM en de bij de RVM aangesloten moskeeŽn spannen zich daarom niet alleen in om voor Marokkaanse moslims de voorwaarden te creeeren zodat ze op waardige wijze hun geloof kunnen belijden, maar ontwikkelen ook verschillende activiteiten die de participatie en de integratie van moslims in Nederland bevorderen. Bijzondere aandacht geven we daarbij aan vrouwen, ouderen en jongeren.
 
Een open dialoog is een voorwaarde voor het harmonieus samenleven van groepen. Sleutelwoorden hierbij zijn: wederzijds respect en interesse, maar ook het vermogen om kritiek te kunnen geven en te ontvangen. Alleen door met elkaar te praten leer je elkaar ook kennen. De moskeeŽn van de RVM openen daarom met grote regelmaat hun deuren voor buurtbewoners, scholen en instellingen en werken samen met tal van organisaties.
 
Samen met de Unie van Marokkaanse Moslim Organisaties in Nederland (UMMON) en ACB Kenniscentrum is de RVM onlangs gestart met het ontwikkelen van een project dat radicalisering, polarisatie en discriminatie moet voorkomen.